KGS
Devgandharva Mohotsav - 2006
nsoxa/koZ egksRlo 2006
 
Devgandharva Mohotsav
 
Date :
      8-10th December 2006
 
Venue :
         Acharya Atre Rangbhavan
         Kalyan (W), Dist. Thane.  
 
           Classical Singing : Guru Pandit Ulhas Kashalkar
                                           Shishya Shri Ram Deshpande   
           Flute: (Guru) Pandit Hariprasad Chaurasiya
                     (Shishya) Shri Sunil Avachat
           Dance Program : "Santavani"
                                       Choreography : Smt. Kanak Rele
           Dance Program : "Lavani"
                                Choreography : Shri Ashokji Ranade
 
 
 
All rights reserved @kalyangayansamaj.org
Website maintained By : Domain Hangar